WITAMY NA OFICJALNYM INTERNETOWYM PORTALU REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, region wodny Ücker

 

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, RZGW w Szczecinie informuje, że opłaty melioracyjne i inwestycyjne należy wpłacać na rachunek bankowy: BGK 93 1130 1017 0020 1510 6720 0222

 

W związku z art. 272 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo wodne opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy wpłacać na rachunek bankowy w banku BGK o numerze: 16 1130 1017 0020 1510 6720 0153

 

Numer rachunku bankowego PGW WP dla obszaru działania RZGW Szczecin - opłaty za wydawanie zgód wodnoprawnych (pozwolenia, zgłoszenia i oceny wodnoprawne): 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl

Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej.

 

Przysługuje Państwu prawo  żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Dyrektor
Tomasz Pietras

Kontakt:
ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin

tel. 91 44 11 200
fax. 91 44 11 300
e-mail: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl
ePUAP: /rzgwszczecin/SkrytkaESP