Skład Stałej Komisji i jej Prezydium

Prezydium SKdsUS:

  • Przewodniczący - Pan Zenon Wiśniowski
  • Zastępca przewodniczącego - Pan Wojciech Zyska