Miejsca postojowo – cumownicze na rz. Odrze – wstępne konsultacje POPDOW

08.12.2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jako jedna z ośmiu jednostek w kraju realizuje rządowy Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Jednym z zadań inwestycyjnych objętych Projektem jest Zadanie 1B.3 - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej - Etap II – Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego.

W ramach powyższego zadania planuje się budowę 8 punktów postojowych dla lodołamaczy na rzece Odrze w postaci linii dalb odbojowo – cumowniczych. Cel przedsięwzięcia, jego zakres, szczegółową lokalizację punktów postojowych oraz opis ich konstrukcji przedstawiono w załączonym do pobrania „Folderze informacyjnym”. Folder ten został również rozesłany do kilkunastu instytucji i stowarzyszeń związanych z żeglugą śródlądową na rz. Odrze.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przeanalizowania treści tego dokumentu oraz o zgłoszenie swoich uwag i sugestii do proponowanych rozwiązań, które należy przesłać na adres odra.szczecin@sweco.pl w terminie do 15.12.2017 r.

Pliki: