Konkurs na logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

18.09.2017

Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich ogłasza konkurs na logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 19 000 zł brutto. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 października br., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 października br.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/374-konkurs-na-logo-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie.